Opłaty za Przedszkole

WYŻYWIENIE

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 6,10 zł

z czego: za I śniadanie 1,55zł, za II śniadanie 1,55zł oraz za obiad 3,00zł

Odpłatnośc za posiłki wnosimy z góry.

Za zgłoszone nieobecności od 2 dni (łącznie) naliczane są odpisy - w kolejnym miesiącu.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE, DODATKOWE i SPECJALISTYCZNE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kożuchowie nr LXIII/359/14 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów oraz Uchwałą zmieniającą z dnia 29 grudnia 2016r.  nr XXXVI/311/16 dziesięć pierwszych godzin pobytu dziecka w Przedszkolu jest bezpłatnych. Rodzice ponosza koszty dopiero za jedenastą godzinę w wysokości 1,00zł

Nauczyciele codziennie zapisują godziny przyjścia i wyjścia każdego dziecka.

Koszty wszyskich zajęć dodatkowych (j. angielski, rytmika, taniec, koncerty umuzykalniające  i teatrzyki) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki) ponosi w całości Gmina Kożuchów.

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć