Zajęcia dodatkowe

 

Wszystkie zajęcia dodatkowe są dla dzieci bezpłatne :)

Teatrzyki

Teatrzyki

Spektakle teatralne odbywają się w naszym przedszkolu raz w miesiącu. Przedstawienia realizują różne trupy teatralne - po to, aby jak najbardziej urozmaicić charakter i formę spektakli. Tematem przedstawień są baśnie i legendy, ale także tematy dotyczące otaczającego świata. Te chwile pozwalaja dzieciom na wejście w świat fikcji, którą najmłodsi uwielbiają. Dzięki temu przedszkolaki mają okazję obserwować walkę dobra ze złem, utożsamiają się z baśniowymi bohaterami, uruchamiają swoją fantazję i kreatywność i rozwijają swoją wrażliwość.

Koncerty umuzykalniające

Koncerty umuzykalniające

"W krainie Pani Muzyki" - to cykl edukacyjnych spotkań muzycznych, realizowanych w naszym przedszkolu przez muzyków z Lubuskiego Biura Koncertowego. 

Koncerty umuzykalniające odbywają się w naszym przedszkolu każdego miesiąca. Ich celem jest zapoznanie najmłodszych  - w sposób profesjonalny, a jednocześnie jak najbardziej przystępny i odpowiedni dla ich wieku - z instrumentami, utworami wielkich kompozytorów, tańcem i piosenką.

Comiesięczne spotklania z Panią Muzyką cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych przedszkolaków.

Zajęcia rytmiczne

Zajęcia rytmiczne

Zajęcia rytmiczne są elementem Podstawy Programowej dla każdej grupy wiekowej i odbywają się w naszym przedszkolu 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęc to 30 min.

Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

 • rozwijanie muzykalności dzieci
 • rozbudowanie zamiłowania do muzyki
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę
 • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego

 

Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form:

 • zabawy ruchowe przy muzyce
 • nauka piosenek
 • gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców
 • zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej
 • nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci
 • zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów )

 

Zajęcia rytmiczne realizują również cele ogólno wychowawcze tj.:

 • zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu
 • rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie

 

W naszym przedszkolu zajęcia rytmiczne prowadzi Artur Jachimowicz muzyk, instrumentalista, budowniczy instrumentów muzycznych, który pierwsze kroki z muzyką zaczął w Szkole Muzycznej w Nowej Soli, a następnie w Lubiniu oraz Legnicy. Od 22 lat prowadzi działalność kulturalno-edukacyjną w zakresie budowy instrumentów, nauki gry na instrumentach, warsztatów wokalnych oraz przygotowania i organizacji koncertów muzycznych dla dzieci i dorosłych. Instrumenty, które zbudował rozbrzmiewają w Polsce, Litwie, Włoszech oraz w Bangkoku. Ostatnie 12 lat prowadzi zajęcia muzyczne w przedszkolach w Kożuchowie i Zielonej Górze.

 

 

Taniec

Taniec

Taniec towarzystki prowadzony jest w naszym przedszkolu w każdej grupie wiekowej 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 30 min.

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej,
społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i
pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując
zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje
poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości
i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki.
Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko
pojętą działalność artystyczną. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzi Małgorzata Pitrowska-Osuch - animator kultury, pedagog tańca, choreograf, trener, tancerz, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

Język angielski

Język angielski

Nauka języka angielskiego jest elementem Podstawy Programowej i prowadzona jest w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia trwają 30 min. i odbywają się dwa razy w tygodniu.

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

 

Nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa sie poprzez:

 • organizowanie różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,
 • wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym,
 • wykorzystanie krótkich form wierszowanych i piosenek,
 • opowiadanie lub czytanie wspieranych gestem i ilustracjami historyjek.

 

Naukę języka angielskiego naszych przedszkolaków prowadzi Agnieszka Fraszczyk posiadajaca kwalifikacje pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć