Rada Rodziców

 

Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola, działającym na podstawie art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59).

W skład Rady Rodziców naszego Przedszkola wchodza przedstawiciele Rodziców z 6 grup tzw. trójki grupowe. Rada działa zgodnie z ustanowionym Regulaminem, wybiera ze swego składu: przwodniczącego (-cą), skarbnika, sekretarza, komisję żywieniową i rewizyjną.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców ustalona na zebraniach ogólnych Rodziców w dniach 3 i 4 września 2019r. wynosi 65,00zł. Składkę możemy płacić w całości lub podzieloną na części u Intendentki p. Marleny Szczerbińskiej lub na konto Rady Rodziców:   Bank Spółdzielczy w Kożuchowie 80 9673 0007 0001 0009 2702 0001

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący

Skarbnik -

Sekretarz

Komisja rewizyjna

Komisja żywieniowa

Członkowie

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć