Projekty unijne - Kożuchów dzieciom

Kożuchów dzieciom 4

 

Projekt "Kożuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są"  realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego  -  Lubuskie 2020  w roku szkolnym 2018/2019

                                                                                                                            GALERIA   ZDJĘĆ

Oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja

Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Podziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Glównym cel projektu jest -  wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kożuchów - Przedszkola Miejskiego Nr 1 poprzez  dostosowanie miejsc do potrzeb  dzieci niepełnosprawnych, zwiększenie ilości zajęć wyrównujących deficyty i szanse edukacyjne oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli  w okresie VIII/2018-VII/2019.

Projekt umożliwi:

       1) Dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dz. niepełnosprawnych poprzez: wymianę powierzchni podłogi  na antypoślizgową i budowę parku sensorycznego w ogrodzie przedsz.,

2) Objęcie zajęciami specjalist. umożliwiającymi wyrównanie deficytów - 2 dz. niepełnosp., zwiększenie oferty o nowe zaj.: wczesne wspomaganie, logorytmikę, terapię prof. Tomatisa, dogoterapię;

3) Objęcie zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne 80 dz. ze stwierdzonymi różnymi deficytami: niski poziom rozwoju ogólnego, w tym sprawnościowego, niski poziom koordynacji uwagi i pamięci, wsparcie rozwoju mowy połączone z ruchem, niskie umiejętności psychospołeczne, niska samoocena

 4) Objęcie 13 n-li  wsparciem w zakresie podniesienia swoich kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych

Projekt obejmie 82 dzieci i 100% nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 1

Całkowita wartość projektu wynosi:  390 396,25zł

w tym dofinansowanie ze środków unijnych 331 836,81zł

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć