Programy zewnętrzne

Lorem Ipsum

 

Udział dzieci w zajęciach jest bezpłatny :)

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

• zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, bawią się, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, dzieci i ich rodzice;

• niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: - działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny, - działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

• warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w przedszkolu niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, dzieci (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami dzieci. W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej/przedszkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole/przedszkolu (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzimy wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.

Proszę kliknąć poniższy link:

https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/profilaktyka-palenia-tytoniu/205-program-edukacyjny-czyste-powietrze-wokol-nas

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.

Projekt ma charakter ogólnopolski.

Proszę kliknąć poniższy link:

https://zdrowyprzedszkolak.pl/

 

 

Akademia Aquafresh

Akademia Aquafresh

W Polsce, próchnica u dzieci jest problemem społecznym; 60% trzylatków i aż 85,4% sześciolatków cierpi na tę chorobę. Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce, poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, by poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.

W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki uczestniczą w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycielki. Podczas zajęć dzieci uczą się jak prawidłowo czyścić ząbki, dowiadują się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznają budowę zęba. Dodatkowo dzieci dowiadują się, jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty. We wszystkich zajęciach, dzieciom towarzyszą bohaterowie Akademii Aquafresh – pastusie Lili, Bili, Milki, Szczotkuś oraz Robaczek-próchniaczek Oczywiście realizacja programu to nie tylko zajęcia teoretyczne. Od początku roku szkolnego przedszkolaki czyszczą ząbki po śniadaniu.

Z codziennego jadłospisu przedszkola wykluczono słodkie napoje oraz słodycze (podajemy je tylko bardzo okazjonalnie). Do dyspozycji dzieci jest woda do picia.

Proszę kliknąć poniższy link:

http://akademia-aquafresh.pl/

Kuferek tajemnic

Kuferek tajemnic

Pakiet edukacyjny „KUFEREK TAJEMNIC” to unikalny i pierwszy na świecie program rozwijający Myślenie Krytyczne u małych dzieci, poprzez zastosowanie „Narzędzi myślowych TOC”

Myślenie krytyczne to zbór umiejętności, takich jak:

 • Przetwarzanie informacji

 • Tworzenie związków przyczynowo-skutkowych

 • Znajdowanie nowych, kreatywnych rozwiązań

 • Rozwiązywanie problemów, konfliktów

 • Planowanie i realizowanie swoich celów

Przyjaciele Zippiego

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Proszę kliknąć poniższy link:

http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

 

Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka

Edukacja matematyczna jest elementem niezbędnym w rozwoju intelektualnym każdego człowieka. Nierzadko proces nabywania umiejętności matematycznych przysparza wielu problemów. Wymaga wiele wysiłku ze strony dziecka jak również rodziców i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z opanowaniem umiejętności matematycznych. 

Prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska opracowała program „Dziecięca Matematyka”.

„Dziecięca Matematyka” łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Najważniejsze w tej edukacji są osobiste doświadczenia dziecka. To one stanowią budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Program jest w taki sposób opracowany aby umożliwić dziecku sukces w nauce szkolnej minimalizując  niepowodzenia podczas procesu uczeniu się matematyki.

Celem „Dziecięcej Matematyki” jest:

- stworzenie dziecku pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego,

- wspieranie rozwoju wszystkich dzieci, czyli tych zdolnych jaki i tych które rozwijają się wolniej,

- kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,

- konstruowanie wiedzy w taki sposób, aby przedszkolak mógł osiągnąć swoim umysłem wiedzę matematyczną oraz ją wykorzystać,

- wychowywanie dzieci w pozytywnym nastawieniu do dorosłych i dzieci, aby dobrze wiodło im się wśród innych.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie ekologicznym ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury". Program organizowany jest przez firmę Tymbark oraz markę Kubuś przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Celem programu jest wprowadzenie dzieci w tematykę przyrodniczą i ekologiczną, ukazanie im piękna przyrody oraz nauczenie ich jak ją szanować i chronić. W tym celu realizujemy ciekawe przedsięwzięcia np. zakładanie mini ogródka warzywnego, segregacja śmieci, konkursy plastyczne, prowadzenie kącika przyrody w sali, realizacja ciekawych scenariuszy o tematyce ekologicznej. Dzięki programowi dzieci otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce związanej z przyrodą i ekologią,  uczą się szacunku do otaczającego świata.  

Proszę kliknąć poniższy link:

http://przyjacielenatury.pl/

Poprzez realizację różnych działań nasze przedszkole zdobywa corocznie tytuł
„Kubusiowych Przyjaciół Natury” co zostaje potwierdzone odpowiednim Certyfikatem.

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć