Ochrona Danych Osobowych

 

 

   

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związk                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

 

informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 1 z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. 22 Lipca 1807 45, tel. 68 355 24 58, e-mail przedszkolenr1@op.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w przedszkolu możliwy jest pod numerem tel. 68 355 24 58 wew. 33 lub adresem e-mail przedszkolenr1@op.pl
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszym Przedszkolu jest p. Agnieszka Sakowska

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć